×
ATPAKAĻ UZ SĀKUMU

         Cienījamie klienti!

     Ņemot vērā, ka ar š.g. 25.maiju stājas spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti”, SIA VIDZEMES ENERĢIJA jūs informē, ka savā darbībā, kas saistīta ar siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu fiziskajām personām, strikti ievēro ES Regulas prasības, kas garantē abonentu datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi un/vai izpaušanu trešajām personām. Datu apstrāde un glabāšana notiek tikai saskaņā ar likumu normu prasībām un tikai tādā apjomā, ciktāl tas nepieciešams konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai.
     Sākot ar š.g. jūniju rēķinos, kas tiks izrakstīti un nosūtīti fiziskajām personām par piegādāto pakalpojumu, tiek ieviests ES Regulas nosacījums – Pseidonimizācija (personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu), tas nozīmē, ka no rēķina tiks izslēgta informācija par saņēmēja Vārdu un Uzvārdu saglabājot citu informāciju – Abonenta numurs, kas ļauj tikai pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam identificēt konkrēto personu, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu. Pseidonimizācija neietekmē izrakstītā rēķina pamatotību. Tādējādi, tiek garantēta jūsu personas datu aizsardzību pret tīšu vai nejaušu rēķina nokļūšanu trešo personu rīcībā. Bez tam, tas neradīs papildus izdevumus, klientam saņemot rēķinu. Visa pārējā informācija rēķinā saglabājas nemainīga un, veicot apmaksu, nepieciešams norādīt abonenta numuru vai rēķina numuru un summu.
     Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties SIA VIDZEMES ENERĢIJA, lai būtu iespējams bez kavēšanās atrisināt situācijas, kas var radīt neskaidrības vai pārpratumus.
     Atgādinām, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, dzīvokļa īpašnieka pienākums ir norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. siltumenerģiju.


Valdes loceklis   A.Gulbis

Personas datu apstrādes paziņojums datu apstrādei klientiem pakalpojuma sniegšanā

Paziņojums par tarifa projektu

Cenu aptauja kurināmās šķeldas piegādei Gulbenē.

 

Mūsu rekvizīti

Norēķiniem:
AS Citadele banka,
SWIFT kods: PARXLV2X
Konts: LV24PARX0012983390003

SIA “BIOENINVEST”
Reģistrācijas numurs: LV44103054135
Juridiskā adrese: Miera iela 17, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Struktūrvienības adrese: Nākotnes iela 7, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Mūsu birojs

Darba dienas: 8.00 – 17.00
Pārtraukums: 12.00 – 13.00

Sestdiena, svētdiena
un svētkus dienas - SLĒGTS